Zpráva o stavu

Tento formulář je uzavřený.

Dovolená na Hukvaldech ****

 

 

 

Informace

Popis

Ubytování Hukvaldy - rekreace Beskydy

Hukvaldy jsou ideálním místem k tomu, jak si volné dny zpříjemnit, ať už se zajímáte o historii, přírodu, umění či sport. Přijeďte si proto užít dovolenou v krásném prostředí Beskyd, v okolí toku řeky Ondřejnice, na úpatí Palkovických Hůrek, s dominantou Hradu Hukvaldy a rodištěm světoznámého skladatele Leoše Janáčka. Abyste měli dostatek času k prohlídce zajímavostí Hukvald a okolních vesnic, nabízíme vám ubytování v rodinném domě, kde je vše zařízeno váš pro příjemný a ničím nerušený pobyt. Rodinný dům Hukvaldy 141 se nachází přímo pod Hukvaldským kopcem v části Hukvald Dolní Sklenov.

 


 

Nejbližší vodní toky - přehrady - jezera - rybníky

 

 


 

 

Galerie
Ceník

Kontakt

Kontaktní formulář
Okolí

Tipy na výlety

Kaple svatého Ondřeje

Na druhém nádvoří hradu Hukvaldy nechal v roce 1602 tehdejší olomoucký biskup František Ditrichštejn (biskupem byl v letech 1594-1636) zbudovat Kapli svatého Ondřeje.

Biskupova role stavebníka je zde připomenuta jeho erbem nad vchodem do kaple a na hlavním oltáři v interiéru. Kaple nahradila starou domácí kapli, která byla umístěna v renesančním paláci. Z počátku byla přifařena k rychaltickému kostelu sv. Mikuláše. Rychaltický farář v ní měl sloužit mše svaté pro panstvo, a zámecký kaplan pouze pro odsouzence a vězně.  Také je to jediná stavba, která se zde dochovala téměř v původní podobě.

Dnes je interiér kaple zařízen velmi skromně, pravděpodobně se ale její mobiliář nijak moc neliší od původní podoby z konce 17. století. Interiér kaple je zaklenut valenou klenbou s lunetovými výsečemi, ve kterých se nacházejí půlkruhová okna, dvě na západě a jedno na východě. Na bočním oltáři je obraz sv. Rozálie. Na stěnách jsou staré obrazy - na epištolní straně je to sv. Jeroným a sv. Rodina, na straně evangelní sv. Jan Nepomucký, 2 znaky biskupů a mariánský sloup.

Hlavní dominantu v kapli zřejmě vytváří dva oltáře, hlavní, zasvěcený sv. Ondřejovi a boční oltář sv. Barbory, a reliéfně zdobená kazatelna. Soubor třech raně barokních dřevěných lavic, zaznamenaných v evidenčních kartách, stával při stěnách lodi. Dnes se zde již nenachází, stejně jako řada dalších drobných objektů, a lavice jsou nahrazeny.   Oba oltáře, jejichž součástí jsou obrazy Antonína Martina Lublinského (1636-1690), vytvořil italský štukatér Baldassare Fontana (1661-1733), který je také autorem kazatelny.

Když byl postaven na Podzámčí kostel sv. Maxmiliána, byl v něm instalován obraz z hradní kaple, který pak arcibiskup Fürstenberg nechal odvézt do Olomouce.

Obecní kronika v roce 1931 zaznamenává, že se do kaple vloupali dva zloději, kteří poškodili svatostánek a sundali s vížky zvon.

Podobná stavba, vzniklá z iniciativy Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, kterou lze srovnávat s hradní kapli na Hukvaldech, je kostel sv. Markéty na hradě Mírov.

Na hradě se také koná každoročně Ondřejská pouť.

 

Svitákův dům

Když pojedete do samotného centra Hukvald - po pravá straně máte sokolské hřiště a pokračujete do prudkého kopce, na jeho úpatí vlevo se nachází Lesní správa,

v těchto místech stávala vodní pila, která se však nezachovala.Asi  50 m dále ,na levé straně ,se nachází dům, kde bydlel Leopold Svitákspolutvůrce automobilu Präzident. Jeho repliku můžete vidět v nedalekém Kopřivnickém muzeu.

Délka trasy z místa ubytování: 1,2 km

 

Naučná stezka Hradní Vrch

Stezka je jednou ze tří naučných stezek, které vedou v okolí hukvaldského hradu.
 • Délka trasy: 2 km
 • Typ trasy: pro pěší
 • Parkování: obec Hukvaldy
 • Občerstvení: na trase
 • Začátek a konec cesty: obecní úřad Hukvaldy – stezka je okružní

Stezka Hradní vrch je okružní. Prochází hukvaldskou oborou až ke zřícenině hradu Hukvaldy. Lesním chodníčkem se pak vrátíte zpět k bráně. Stezka je dlouhá 2 km a je na ní 6 zastavení.

 

Stezka je nenáročná. Jde cca o hodinovou procházku. Je značena místním červeným značením naučné stezky.

Zastavení

 1. Obecní úřad Hukvaldy – spojení třech naučných stezek.
 2. Hradní vrch – Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy.
 3. Hradní vrch – u památníků Lišky Bystroušky – o Leoši Janáčkovi.
 4. Hradní vrch – živočichové a rostliny v oboře.
 5. Hradní vrch – o hradu Hukvaldy.
 6. Hradní vrch

Dalšími stezkami jsou pak Janáčkův chodníček a Palkovické hůrky.

Délka trasy k začátku stezky za Hukvaldskou bránou z místa ubytování: 1 km

 

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Miluláše byl postaven v místní části Rychaltice na místě starého dřevěného kostela v letech 1726 – 1729 jako malá dvouvěžní basilika.

Posvěcen byl ke cti sv. Mikuláše5. srpna 1742. V presbytáři se ve výklencích nacházejí 4 sochy – sv. Benedikta, sv. Martina, sv. Valentina a sv. Blažeje.

 

Letní amiteátr

V hradní oboře, v místě s kouzelnou kulisou hory Kazničov a výbornou akustikou, slouží už několik desetiletí v rámci Janáčkova hudebního Lašska jako koncertní pódium letní

amfiteátr. V jeho blízkosti se nachází pomník Lišce Bystroušce, který zde byl umístěn v roce 1959 na paměť prvního zdejšího provedení Janáčkovy opery.

Délka trasy z místa ubytování: 1,7 km

 

Kaple sv. Maxmiliána

Kaple sv. Maxmiliána byl postaven v roce 1759 ke cti sv. biskupa a mučedníka Maxmiliána. Stavba je charakteristická dvěma oltáři – hlavní ke cti sv. Maxmiliána, boční ke cti

sv. mučedníka Jana Sarkandra. Kaple na Hradě byla vystavěna v roce 1602 a posvěcena ke cti sv. apoštola Ondřeje. Kaple je přibližně 20 m dlouhá, 10 m široká, a má dva oltáře – hlavní ke cti sv. apoštola Ondřeje, boční ke cti sv. Barbory a sv. Rosalie.

Chrám je význačný především tím, že zde na varhany chodíval hrávat skladatel a zdejší rodák Leoš Janáček. Ten zdejší kostel připomíná i ve své úpravě lidové písně „Ty hukvaldský kostelíčku“.

Stavba byla vybudována v čistě barokním slohu a spolu s protějším arcibiskupským zámkem a honosnou bránou do obory tvoří jedinečný architektonický soubor dotvářející kolorit malebné lašské obce Hukvaldy.

 

Pomník lišky Bystroušky

V kronice Nové huti Ostrava, dnes Mittal Steel se píše: „Nejzajímavější zakázkou provozu Slévárna bylo v roce 1962 zhotovení bronzového odlitku Lišky Bystroušky podle modelu Karla Vávry. Plastika je umístěna v Hukvaldské oboře na památku prvního uvedení opery Leoše Janáčka „Liška Bystrouška“, postavení pomníčku v roce 1959 iniciovali lesníci a myslivci Ostravského kraje. Pomníček je vděčným objektem pro fotografování, Liška má zlatý ocásek, kterého se má člověk dotknout a přitom si něco přát. Přání by se mu mělo do roka splnit.

Délka trasy z místa ubytování: 1,6 km.

 

Památník Leoše Janáčka

Navštivte na Hukvaldech také  památník Leoše Janáčka . Jsou to právě Hukvaldy, kde Leoš Janáček čerpal motivy ke své hudební tvorbě a také i pro své fejetony.  Zde si

zapisoval nápěvky mluvy a lidové písně. Krajovou atmosféru zachytil ve sborových skladbách komponovaných na básně Petra Bezruče.

V roce 1905 zakoupil na Hukvaldech v podoboří bratr Leoše Janáčka dům č. 79, který se takto stal jejich majetkem. Bratr žil většinu času v Petrohradě a tak po jeho smrti (1908) dům později nakonec od své švagrové odkoupil v roce 1921 již sám Leoš Janáček jako své odpočinkové sídlo.  Od r. 1994 je majetkem domu Nadace Leoše Janáčka, která se postarala o jeho generální opravu. V roce 2006 byl Památník prohlášen kulturní památkou jako základní dochovaná památka na světoznámého skladatele v jeho rodné obci. Návštěvníci zde najdou původní interiér Janáčkovy pracovny a ložnice a naučnou expozici o skladatelově vztahu k rodnému kraji.

Procházka měří z místa ubytování asi 1,4 km a v klidu ji zvládnete za přibližně 20 minut chůze.

 

Po naučné stezce „Leoš Janáček očima dětí“

Naučná stezka je dlouhá 8,2 km a vede převážně po obecních pozemcích. Má třináct zastavení s informačními tabulemi a dva akustické interaktivní herní prvky. Na každé

informační tabuli jsou takzvané QR kódy, které je možno stáhnout do chytrých mobilů. Na trase je několik odpočinkových míst, vybavených dřevěnými lavičkami a stojany na kola.

 

 

 

Recenze

Komentáře

Přidat komentář

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Počet hlasů: 0

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI