コテージUMyšáka

 

国: 
チェコ
リージョン: 

情報

Popis

Myšákは、いくつかの一般的な社会施設が備わる2〜6ベッドの部屋で宿泊施設を提供しています。 自炊を大幅に節約することができますが、あなたがあなたの滞在中にメニューを多様化することができますコテージの近くにいくつかの異なるレストランがあります。 興味がある場合は、食事を手頃な価格で近くのレストランで手配することができます(ランチ、ディナー)。 あなたの便宜のために、専用駐車場と自転車用の地下室もあります。 コテージには、遊び場、シーティングエリア付きの暖炉、遊び場があります。

Zimní radováky  - horská chata U Myšáka

Lusatian Mountainsの多くの美しい角のうちの1つを発見しに来てください。

HorníSvětlápodLužíは冬にその魅力を持っています。 今日、山でこんなにたくさんの人に会うことはめったにありません! あなたは、クロスカントリースキーで美しい田園地帯を楽しんだり、冬のおとぎ話や、果てしない丘のある豆で子供たちと過ごしたりすることができます。 スキーヤーは確実にRumburkまで車で約15分のHorníPodlužíの低価格のスキー場を満足するでしょう。 スキーレンタルのほか、ホテルでは毎日スキーサービス、快適なレストランを提供しています。 また、Jiretin近くのJedlováスキーリゾート、またはもっと遠いが、Liberecのもっと広いJeštědを試すこともできます。

 

 

 

ギャラリー
Ceník

冬の価格は1.11.2019から31.3.2020の滞在に有効です。

シャレーレンタル(3以上)CZK 5 /コテージ/夜
シャレーレンタル(1-2泊)CZK 6 /コテージ/夜
大人320 CZK /人/夜
10年の子供200 CZK /泊
3年の子供無料

すべての料金はすでに客室料金に含まれています。

さらに、私のマウスには、小さなゲストのための小さな贈り物があります。

 

サマープライスは、1.4.2020から31.10.2020の滞在に有効です。

シャレーレンタル(3以上)CZK 5 /コテージ/夜
シャレーレンタル(1-2泊)CZK 6 /コテージ/夜
大人290 CZK /人 / 夜
10年の子供200 CZK /泊
3年の子供無料

すべての料金はすでに客室料金に含まれています。

さらに、私のマウスには、小さなゲストのための小さな贈り物があります。

コンタクト

モバイル: +420 602 306 161

Adresa: アッパーライト49、471 57 Krompach

WWW: www.u-mysaka.cz

Kontaktní計算方法
予約
滞在期間
情報

私はニュースに同意する

自動化されたスパム投稿を防ぐためには、このフィールドは空のままにします。
周辺

Lusatian山脈

Lužickéhory、KlučekからStudenecへ。

Lužické hory jsou nevelké pohraniční pohoří, ležící zhruba uprostřed mezi Děčínem a Libercem v severních Čechách). Malá část pohoří na území Německa se nazývá Žitavské hory (Zittauer Gebirge).

Geologia

砂岩の岩は、上サドルのルザティス断層に立てられています。Geologicky jsou Lužické hory budované převážně svrchnokřídovými pískovci, jimiž v třetihorách na četných místech proniklo k povrchu žhavé magma, které utuhlo ve formě znělcových a čedičových hornin. Protože tyto sopečné horniny jsou odolnější než okolní pískovce, byly následnou erozní činností vypreparovány, čímž vznikl charakteristický reliéf Lužických hor, tvořený protáhlými hřbety a výraznými kuželovitými nebo kupovitými vrchy. Na severním okraji hor jsou křídové pískovce tektonicky ohraničeny proti granitoidům lužického masivu tzv. lužickou poruchou, po které došlo k nasunutí starší 聖者 Jiřetínpod Jedlovouに近いJan Evangelista。žuly nad mladší pískovce. V okolí Doubice přitom byly na povrch vyvlečeny i drobné kry jurských vápenců. Ve čtvrtohorách převládala erozní činnost, při níž vznikla na svazích vulkanických kopců často rozsáhlá suťová pole. U ヤギ na východním okraji hor jsou zachovány štěrkopísky, uložené kontinentálním ledovcem, který sem pronikl od severu. V minulosti byla na četných místech hor v malém měřítku dobývána nepříliš kvalitní železná ruda a v okolí Jiřetínpod Jedlovou byly těženy drobné žíly sulfidů mědi, olova a zinku s příměsí stříbra.

山と水

Luž(793m)、Lusatian山の最も高い山。Přestože nejsou Lužické hory příliš vysoké, tvoří významné klimatické rozhraní, oddělující severní rovinaté kraje od vnitrozemí Čech. Nejvyšší horou je ファック (793 m n.m.), ležící na státní hranici s Německem, dalšími významnými vrcholy jsou například 食べる (774 m), キー (760 m), Hvozd (750 m) a Studenec (736 m). Díky hojným srážkám jsou Lužické hory bohaté na vodu. Pramení zde říčka Kamenice se svým hlavním přítokem Chřibskou Kamenicí a četné přítoky Ploučnice, jako například Sporka, Svitavka nebo Heřmanický potok. Severní svahy hor odvodňuje potok Lužnička. Po hřebeni hor prochází významné evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem.

Lesy

Studénとその周辺の丘の斜面にある森林。Více než polovinu území Lužických hor dosud pokrývají lesy. Až do intenzivní kolonizace ve 13. a 14. století byly Lužické hory porostlé neprostupným pohraničním hvozdem, v němž převažoval buk, často doprovázený jedlí. V době velkého rozmachu sklářství po 15. století ale byly původní lesy téměř zlikvidovány a postupně nahrazeny smrkovými, případně borovými monokulturami. Zbytky bučin se zachovaly pouze v izolovaných ostrůvcích na odlehlých místech a vrcholcích hor. Dnes zde kromě smrků a borovic můžeme vidět buk lesní, javor klen nebo mléč, jasan a občas lípu nebo jilm. Na některých místech roste také dub zimní a letní, v okolí potoků jsou hojné olše.
V 80. letech 20. století byly lesy silně poškozeny průmyslovými exhalacemi a přestože se čistota ovzduší v posledních letech zlepšila, lesy ve vyšších polohách jsou stále ohrožené a hůře odolávají hmyzím škůdcům i nepříznivým povětrnostním podmínkám.

プランテーション

Lipnickýの丘の下の登山者。V Lužických horách roste řada typických rostlinných druhů, z nichž některé patří mezi druhy u nás ohrožené. Botanicky zajímavým prostředím jsou především květnaté bučiny, v jejichž podrostu se vyskytuje samorostlík klasnatý, kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, mařinka vonná, bažanka vytrvalá, lilie zlatohlávek nebo měsíčnice vytrvalá. Ještě poměrně často se můžeme setkat také s lýkovcem jedovatým. Zjara můžeme na některých loukách vidět prvosenku vyvýšenou, vlhká místa osidluje bledule jarní, kozlík dvoudomý a lékařský, vachta trojlistá, všivec mokřadní, sítina rozkladitá a různé開花するキツネ。druhy ostřic. Na některých místech přetrvaly tzv. orchidejové louky s hojným prstnatcem májovým a listenatým, které vzácně doprovází bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, vstavač mužský a kruštík bahenní. V řídkých lesích a na pasekách se hojně vyskytuje nápadný náprstník červený, který se sem šíří od západu. Zajímavý je výskyt glaciálních reliktů hvězdnice alpské a kapradinky skalní, jejíž výskyt však nebyl v posledních letech potvrzen. Ojediněle se vyskytuje také rojovník bahenní a rosnatka okrouhlolistá.

アニメーション

Ve zvířeně Lužických hor převládají běžné lesní druhy. Žijí zde stáda jelení i srnčí zvěře, častá je zvěř černá a vyskytují se i mufloni. Zvláštností je výskyt kamzíků, kteří byli na počátku 20. století dovezeni z Alp a uměle vysazeni u Jetřichovic na děčínsku, odkud se rozšířili do Lužických hor a velmi dobře se zde aklimatizovali. Horská fauna je, vzhledem k malé výšce hor, poměrně chudá. Jejími zástupci jsou ořešník kropenatý, kulíšek nejmenší, mlok skvrnitý, ještěrka živorodá a rejsek alpský. V potocích žijí pstruzi, raci, čolci a různé druhy žab. Z dravců můžeme zahlédnout káně lesní i káně rousné, vzácně zde hnízdí i výr velký. V posledních letech se šíří krkavci, chřástal a byl zjištěn i čáp černý. Ze vzácnějších motýlů můžeme zahlédnout otakárka fenyklového, bělopáska topolového nebo batolce duhového. V jeskyních a starých štolách zimují různé druhy netopýrů.

自然保護

Liskの緑豊かな三日月。Od roku 1976 jsou Lužické hory chráněnou krajinnou oblastí a nejcennější lokality jsou součástí šestnácti maloplošných chráněných území. Přirozená lesní společenstva jsou chráněna v rezervacích Jezevčívrch,コールドヒル, 正義 キー, hodnotná je i rezervace 石灰岩 v jurských vápencích u Doubice.マルシュナー牧草地 Louka u Brodských jsou charakteristické hojným výskytem vstavačových rostlin, ale najdeme zde i další ohrožené druhy. Chráněný je i neobvykle rozsáhlý podrost měsíčnice vytrvalé u うそ、サフランの豊かな地域 Kytlice、湿地u ノルデンテイチュに ブラジル人 rašeliniště v Mařeničkách。 面白い植物も 砂漠の城 または ゴールデンヒルしかし、これは良い例として知られています 最も古い保護者はKrompachで繁栄しています。火山岩の柱状分離。 地質学的にも注目すべきは砂岩 白い石 または アイスケーヴ  na 乾燥した丘. Těsně za hranicemi chráněné krajinné oblasti jsou další čtyři chráněná území: ptačí rezervaceスカイライト 大きな池 釣り池、花の咲く牧草地 Pウールバレー, romantické Pavlínino údolí a geologicky zajímavé přírodní památky パンスカスカラ 中空石. Na území Lužických hor je i několik památných stromů, z nichž nejznámější jsou tisy u クロンパタウ. K poučení slouží několik naučných stezek. První z nich vede podél morfologicky výrazně patrné linie lužické poruchy u ヤギ, druhá seznamuje s obnovou člověkem zničeného rašeliniště na ブラジル人、第3のv Milířkaの谷 je zaměřena na historii hornictví. Malá školní naučná stezka byla zřízena také pod Lemberk Jablonného v Podještědí.

興味深い

アントニノヴァ渓谷の舗装された荒廃した家。Charakteristickým prvkem Lužických hor je rozmanitá lidová architektura. Původním typem je roubený dům s podstávkou a malými dělenými okny, se sedlovou střechou; s hrázděním se můžeme setkat pouze v patře. Štíty domů jsou často vykládané různobarevnou břidlicí. Na území hor se zachovaly zříceniny několika hradů, z nichž nejznámější je トルステイン. Ve zřícenině Kamenickýcastle je vestavěná rozhledna, z hradů ミルシュタイン, フレデバルドゥ オールドファルケンブルク 石造りの貧しい残物だけが残っていた。 注目すべきは、いくつかの岩の形成(白い石, 砂漠のロック, ゴールデンヒル, Dutý  パンスカスカラ、「オルガン」としてよく知られている)または アイスケーヴ 希望. Z četných vrcholů jsou nádherné daleké rozhledy, zvláště z キー, ルージュ,フボズドゥ 食用. Zajímavé památky najdeme i v podhorských městečkách, zejména v Jablonném v Podještědí (barokní chrám sv. Vavřince od J. L. Hildebrandta a nedaleký zámek Leミルク)へ チェコカメニス (kostel sv. Jakuba a poutní kaple Panny Marie). Zajímavý je i hornický Jiřetínpod ジェドローヴォ クロスマウンテン または CHřibská s nejstarší dosud fungující sklárnou v Evropě.

Recenze

Komentáře

新しいコメントの追加

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
投票数:0

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----
その他の興味深いもの