Algemene voorwaarden voor de Affiliate Club Camps-chaty.cz

 

 

I. Inleidende bepalingen

 

1. De operator beheert op zijn website een presentatie van accommodatiefaciliteiten en kortingen op accommodatie of services www.kempy-chaty.cz (hierna het "portaal" genoemd). Het portaal is een kandidaat voor het lidmaatschap (de "lid") in staat zijn om toegang te krijgen tot het Partner Club Kempy-chaty.cz (hierna "PK K-ch.cz") dat de leden in staat zal stellen om te genieten van kortingen bij geselecteerde partners die in een partnerschap van de Club Camps hebt ingevoerd -chaty.cz. PK K-ch.cz partner kan de eigenaar van de accommodatie op basis van adres of door een vraag ingang elektronisch verzenden van de website geworden www.kempy-chaty.cz

2. Accommodatie leverancier of dienstverlener een andere persoon dan de exploitant, die altijd het aanbod van accommodatie van tevoren precies geïdentificeerd (hierna de "Aanbieder"). Deze Algemene Voorwaarden definiëren en verduidelijken de rechten en verplichtingen van de exploitant, Lid en Partner (provider kortingen).

 

II. Lidmaatschap

 

1. Provozovatel umožňuje poskytovateli ( dále jen „Partner“) získání vstupu do PK K-ch.cz. Partner se s provozovatelem dohodne na poskytnutí slevy na ubytování nebo služby. Jeho vstupem do Partnerského klubu se  zavazuje členům Partnerské Klubové karty (dále jen „Klubová karta“) slevu čerpat za stanovených podmínek. Smlouva pro Partnera PK K-ch.cz je zaslána elektronicky

2. Člen si objednává vstup do PK K-ch.cz elektronicky na webovém portálu Provozovatele nebo bude osloven telefonicky a nebo emailem. Proto, aby byla objednávka vstupu platná, je Klient povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené ve formuláři. Provozovatel na základě registrace o ochraně osobních údajů bude nakládat s citlivými daty podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (více bod VII VP). Objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem odesláním této objednávky.Za vstup do PK K-ch.cz je členovi účtována jednorázová platba. Platnost karty se sjednává na dobu jednoho roka. Členovi se karta automaticky neprolonguje. Členovi po uhrazení jednorázové platby je následně zaslaná Klubová Karta opravňující využívat všech výhod které jsou dohodnuty mezi Provozovatelem a Partnerem a tyto výhody jsou publikovány na stránkách www.kempy-chaty.cz.

3. Camping Club card-lodges wordt geleverd per post naar het adres vermeld in de volgorde en bevat alle nodige informatie die zij niet kunnen worden misbruikt.

 

III. Voorwaarden voor partners Kaarten Camping Club-chaty.cz

 

1. Voorwaarden (zoals waar een korting kan worden toegepast) waaronder een Club Card kan worden gebruikt, worden rechtstreeks op de portal vermeld www.kempy-chaty.cz en de Partner streeft naar naleving.

2. Club Card is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de persoon niet is uitgegeven.

3. V Členství PK K.ch.cz je člen oprávněn k využívání výhod po celý rok Provozovatel ani Partner nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení Klubové karty.

.

 

IV. Prijs Club kaart en betaalmethodes

 

1. Prijs aangeboden lidmaatschap kaarten kunnen worden geregeld voor een bedrag dat wordt vermeld op het portaal www.kempy-chaty.cz. Bij bestelling zal toestemming betaling door de klant.

2. Wijze van betaling

Transfer naar de rekening - de klant instemt met een vaste prijs overdracht te betalen uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van informatie e-mails

.

 

V. Aansprakelijkheid van de aanbieder en zijn

 

1. Informatie over de originele prijzen (vóór korting) en kortingen die op het portaal worden geplaatst op basis van de informatie die zij van een partner. De operator dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan.

2. Partner geen exploitant is verantwoordelijk voor een goede en tijdige service te bieden, omdat Partnerl is degene die zorgt voor een dienst of product. De klant stelt op grond daarvan zijn rechten, in het bijzonder van de aansprakelijkheid voor gebreken, met de Partner. Aansprakelijkheid relaties aldus ontstane tussen de lidstaten en de Partner. De operator is slechts een facilitator.

3. Operator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verstrekken kortingen bij partners als beheerder van kortingen via hun website alleen informeert.

4. De operator is ook niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan ​​in verband met het gebruik van diensten of goederen.

 

VI. Terugtrekking uit het contract

 

1. Het lid heeft het recht om ook terug te trekken uit het contract binnen 14 kalenderdagen 14 dagen begint te rekenen vanaf de datum van betaling loopt zonder opgaaf van redenen en zonder boete.

2. Terugtrekking uit het contract, om welke reden bovengenoemde moet schriftelijk worden ingediend. Een schriftelijke vorm van communicatie wordt ook beschouwd per e-mail.

3. Vanwege het feit dat de club card betaling is uitgevoerd in opdracht van de Operator, is de klant verplicht de terugtrekking Operator dat de volledige betaling werd overgedragen aan de Operator parlementslid mee.

 

VII. Privacy Policy

 

1. De Operator behoudt zich het recht voor om de Cliënt te vragen naar de openbaarmaking van bepaalde persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) voor verdere verwerking (bijv. Marketingcampagnes, organisatie van loyaliteitsprogramma-activiteiten).

2. In dit geval, zal de ondernemer de volgende informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving, in het bijzonder wet nr. 101 / 2000 Coll., Over de bescherming van persoonsgegevens en tot wijziging van bepaalde wetten, als gewijzigd.

3. Opdrachtgever verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens gaat ermee akkoord dat de informatie die in de mate dat cliënt in een bepaald geval of gevuld, die was verkregen op basis van contracten met klanten of log in om het portaal, werden verwerkt exploitanten en aanbieders om de noodzakelijke communicatie voor de uitvoering van de overeenkomst en ten behoeve van interne en analyseert. Bij ontvangst van de goederen of diensten van een andere persoon dan de cliënt kan zijn van hun persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor het doel van de uitvoering van het contract. Maar om eventuele verdere verwerking van hun persoonsgegevens noodzakelijk is haar uitdrukkelijke toestemming.

4. De verwerking van deze persoonsgegevens exploitant mag een derde als een processor. Client (geregistreerde klant) kan te allen tijde door te schrijven naar de beschikbare contactpunten die op de portal verzoek indienen voor verwijdering van hun persoonsgegevens of correctie.

5. De klant gaat ermee akkoord dat hij exploitant commerciële communicatie verzenden per e-mail, die Club card zei bij het bestellen. Deze business communicatie heeft betrekking op de activiteiten van de operator.

 

VIII. Slotbepalingen

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zoals vermeld in de website van de Operator de dag van het verzenden van elektronische orders, tenzij anders tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant stuurt de volgorde na de datum waarop de wijziging van de omstandigheden, het is waar dat het akkoord gaat met de wijziging. Cliëntenorders aanvaard deze voorwaarden.

2. Relaties die niet regelen deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de Tsjechische Republiek, in het bijzonder de desbetreffende bepalingen van Wet nr. 40 / 1964 Coll., Het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd, en wet nr. 634 / 1992 Coll., Consumentenbescherming, zoals gewijzigd gewijzigd.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig en van kracht vanaf 24.11.2012.

 

terug naar Camping Club Card-chaty.cz