Treking.cz - všetko o horách a outdoor

Prakticky denne prinášajú množstvo článkov o trekoch, horolezeckých výstupoch, ale aj nenáročných peších túrach a cyklotúrách z našej "dielne" a alebo od externých autorov. Neustále dopĺňajú databázu horských chát a turistických útulen či búd vhodných na bivakovanie. Najväčšia časť obsahu je venovaná českým a slovenským horám, nezapomínnají ale ani na zvyšok Karpát, Álp, Himalájí, Sibírskych hôr a ďalšie horské oblasti celého sveta ..

 

Treking.cz

 


všetci partneri