Kemp Thermal Kesov

 

 

Stát: 
Slovenská republika

Informace

Popis
Pro méně náročné jsme připravili pohodlnou, ale o to dobrodružnější formu rekreace, kterou můžete zažít v tichém prostředí kempu v areálu koupaliště. Pro váš karavan či stan máme připraveny libovolné místo, kde si pohodlně odpočinete s vašimi dětmi. Kemp a středisko Thermalpark Nitrava se nachází v okresu města Nitra - Nitrianský kraj. Levné ubytování v kempu nabízí: plochy pro karavany, obytná auta a misíta pro vlastní stany, stanování. Rekreační středisko Thermalpark Nitrava je otevřeno celoročně. Během celého roku se tak můžete vykoupat ve vnitřním hypertermální bazénu, v Bazénové hale s 3 bazénmi a počas sezóny ve venkovním bazénu u jezera. Do konce roku 2016 pribudnú nové venkovní bazény, také toboganová aréna. Široká nabídka doplňkových služeb zahrnuje hotelové wellness (3 typy sáun, jacuzzi), masáže, manikúra-pedikúra a sportovní aktivity. Rozlehlý rybník v areálu poskytuje možnost rybolovu.
 

 

Další služby ve středisku Thermal Kesov

  • konference
  • školení
  • porady
  • oslavy
  • školní výlety

 

Tipy na další ubytování v Nitrianském kraji

 

Galerie
Ceník

Pro dotazy / rezervace / poptávky využijte prosím kontaktní formulář

 

Kontakt

 

Pro zobrazení kontaktů se přihlaste nebo zaregistrujte

Recenze

Komentáře

Přidat komentář

Okolí

Obec Poľný Kesov leží 19 km na jihozápad od Nitry mezi řekami Nitra a Váh v údolí potoka Cedron (Cabajská potok). Poľný Kesov je malá obec ležící mezi Nitrou a Novými Zámky na rovinatém Žitném ostrově. Rekreační areál se nachází na západním okraji obce v lužním lesíku na Cabajském potoku. Thermalpark využívá termální vrt s teplotou vody 50,5 °C, vyvěrající z hloubky 1200 m. Voda se využívá ve venkovních bazénech, v krytém bazénu hotelu a v Bazenovej hale s celoročním provozem. Termální voda má blahodarné účinky na pohybové ústrojí a revmatické potíže.

Thermalpark Nitrava je v provozu celoročne. Teplota vody v bazénech je 30-39°C. Okolo bazénů je travnatá plocha pro slunění. V rekreačním areálu je hotel ThermalKesov. V něm je v provozu celoročně krytý Hypertermální bazén. Stravování nabídne hotelová restaurace s letnou terasou a terasou nad bazénem. 

Nitra

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč navštívit Nitru. Nitra je zkrátka krásná v každém ročním období. Pro tu krásu a malebnost v údolí životodárné řeky, polohu uprostřed přírody, byla obydlena už od pravěku. A obydlená byla již staletí nepřetržitě.

Staleté dějiny zde zanechaly svůj podpis-viditelný i neviditelný. Návštěvníci města obdivují majestátní Nitriansky hrad, původně největší hrad na Slovensku, sakrální památky, historické budovy, poklady historie uschované v muzeích. Nitra se pyšní nejdelší historií mezi slovenskými míst. Nejstarší písemná zmínka o místě zvaném Nitrava pochází ze spisu De Conversio Bagoarorum et Carantanorum a vypráví se o ní jako o místě vysvěcení Pribinova kostelíka v roce 828.

    Nitra je dnes městem muzeí, za branami Podnitranského, diecézním i misijního muzea objevíte mnohé zajímavé exponáty. Unikátní zemědělské muzeum vás uvítá v rozmanitém světě vývoje zemědělství, potravinářství, nabídne kouzelnou jízdu polní železnička. Muzeum v nitranské Synagogy dokumentuje dějiny židovské kultury na Slovensku a překvapí Vás svědectvím holocaustu.

    Nitra žije, neustrnula ve své slavné minulosti. Je živá a proměnlivá v různých ročních obdobích, láká pestrou nabídkou akcí. Na jaře něžná a vážná koncerty Nitranské hudební jara, veselá prvoaprílovým smíchem na oslavy nitranského vtipálka-Festoráciho. V květnu a červnu pokorná a vznešená svátkem Noci kostelů, tóny festivalu Musica sacra. Pestrobarevné Nitrianske léto - slavnosti Nitra, milá Nitra začíná bohatými oslavami příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Po celé léto se Nitra vznáší ve víru vznešených tónů umění. S příchodem podzimu vážně tóny Nitranské hudební podzimu, vrací se ke kořenům evropského kulturního dědictví. Na podzim hlavní slovo dostává thalia. Nitra žije fascinující poctou divadelnímu umění-festivalem Divadelní Nitra. A s příchodem zimy zaodetá do gala očekává radostné poselství Vánoc.

    Po celý rok studentské a bohémský univerzitní, populární nabídkou výstaviště Agrokomplex. Taková je naše Nitra. Žije neustále a všech uchvátí svou neopakovatelnou atmosférou.

Nové Zámky

Území regionu leží na Podunajské nížině ve výšce 119 m. n. m..
Podunajská nížina se zde rozděluje do Podunajské rovinu a Podunajské pahorkatinu. Podunajská rovina vyplňuje jihozápadní část regionu, je téměř bez lesů. Nacházíme zde černozem. Součástí Podunajské roviny je i Martovská mokřad a Novozámocká pláňavy, na kterých leží město Nové Zámky. Podunajská pahorkatina, jejíž součástí je Nitrianska, Žitavská, Ipeľská a Hronská pahorkatina, zabírá 5/6 území regionu. Zde převládají písčito - hlinité půdy.

Regionem Nové Zámky protékají řeky Dunaj, Hron, Nitra, Žitava, Ipeľ a okrajově i Váh. Jelikož protékají přes toto území dolními toky ovlivňují vodohospodářské poměry okresu jen nevýrazně. Území Podunajské nížiny odvodňují v okrese řeky Váh, Nitra, Žitava, Hron, Ipeľ a Dunaj. Kromě zmíněných řek je v okrese několik menších vodních toků, jako jsou potoky Paříž, Chrenovka a Cabajská potok.

Klima
Mimořádně příznivé klimatické podmínky řadí území města mezi nejsušší, nejteplejší, ale i nejúrodnější oblasti Slovenska.

      - Průměrná roční teplota vzduchu je 9,7 ° C
      
- Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou vzduchu 20,1 ° C
      
- Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou teplotou vzduchu -1,8 ° C
      
- Nejnižší naměřená teplota vzduchu v r.1929 byla -35 ° C
      
- Průměrný roční úhrn srážek je 556mm
      
- Sněhová pokrývka trvá ročně průměrně 37,3 dní, její průměrné maximum je 20cm
      
- Délka slunečního svitu je průměrně 2.200 hodin ročně

Termální vody
Na území okresu se nachází množství zdrojů termální vody - Nové Zámky, Štúrovo, Dvory na Žitavou, Tvrdošovce, Šurany, Komjatice a Brut. Kromě toho se zde nacházejí významné naleziště štěrkopísků ve Dvorech nad Žitavou, kostelním šeku, Šuranech, Nitranském Hrádku, kácení, v Štúrove a cihlářské hlíny v Semerovo a Gbelce. Zásoby rašeliny v omezeném množství se nacházejí v oblasti obcí Zemní a Andovce.

Chráněná příroda

Ve městě se nacházejí jedinečné přírodní hodnoty. Ke dni 1.1.1995 bylo na našemúzemí vyhlášených 6 národních přírodních rezervací, 8 přírodních rezervací, 8přírodních památek, 11 chráněných areálů a 16 chráněných stromů.
Lesopark BerekNachází se v jihozápadní části města ve Velkém háji. Leží na okraji města Nové Zámky u řeky Nitra. Přístup do lesoparku umožňuje most přes řeku, po kterém je možné přejít pěšky, na kole, případně na mopedu. Provoz v lesní zóně je projedno-a více-stopové motorová vozidla přísně zakázána. Co se týče ovzduší, je to asi nejčistší část našeho města. Podobně je to is odpadky. Stromy jsou různéhodruhu, snad nejrozšířenějším je javor obyčejný, jírovec maďal a dub letní. Nechybí zde ani skupina kaštanovníku jedlého, která je schovaná hluboko v lese. Unikátnípřes 200 letý dub letní se nachází u hlavního asfaltovém chodníku po pravé straně.Je to zákonem chráněný strom.V období, kdy se sníh pustí a jarní období se nenávratně blíží, mnozí obyvateléměsta ale iz blízkého okolí se vyberou na procházku spojenou se sběrem fialekvoňavých. Kamkoliv stoupnete, tudy rostou jednotlivě nebo ve skupinkách. Vzácněmůžete narazit i na sněženky, ale ty se zde vyskytují jen ojediněle.
Zúgov - přírodní rezervace

Překrásná přírodní rezervace Zúgov s úkazy jako jsou vodní kaskády se nachází na severo-východním okraji města Nové Zámky. Patří mezi chráněné přírodní oblasti. Řeka Nitra se nad vodními kaskádami rozděluje na dvě části, tím je způsobeno, že se zde nacházejí až dvě vodní kaskády. Řeka se opět spojuje v jeden celek a teče po východním a jižním okraji města. Město opouští na jiho-západní straně za lesoparkem Berek. Přístup k vodopádům Zúgov je možný autem, kolem nebo pěšky. Přístupová cesta pro motorová vozidla se nachází na výpadovce ve směru na Bánov. Je to poslední odbočka vpravo, asi 200 metrů za tabulí města. Druhá možnost je pro cyklisty a chodce po hrázi u řeky Nitře.
Okouzlující posezení v letních měsících při šumu vody a zpěvu ptáků.Nejoblíbenějším místem je hlavně pro rybáře, kteří se zde scházejí každý den v letním období. Přímo ideální místo pro sportovní vyžití, tiché prostředí a čistý vzduch.

Drieňová hora - přírodní rezervace
Chráněné území bylo zřízeno v roce 1964 a nachází se v katastru obce Nová Vieska. Záměrem ochranářů je zachovat zbytek stepních rostlinných a živočišných společenstev. Mezi chráněné rostlinné druhy, které se zde nacházejí patří mandle nízká (Amygdalus nana), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kavyľ půvabný (Stipa pulcherrima), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a kosatec nízký (Iris pumila), mezi živočichů ještěrka zelená ( Lacerta viridis) a Otakárek zelený (Papilio machaon). Nejsou zde povoleny žádné lidské zásahy, které by narušily nebo ohrozily přírodní poměry.

Pařížské močály - národní přírodní rezervace
Chráněné území od roku 1966 se nachází v katastru obce Gbelce. Je to území, na kterém se nachází významná mezinárodně chráněná lokalita vodního ptactva. Ve skutečnosti jde o středoevropské hnízdiště vodního ptactva a využívá se jako vědecko - výzkumný objekt. Je významným útočištěm vodního ptactva v době migračních letů. Hnízdí zde různé druhy kachen, rákosník (Acrocephalus sp.), Bramborníček černohlavý (Saxicola torque), ledňáček obecný (Alcedo atthis), chřástal malý (Porzana parvo), kvakoš velký (Botaurus stellaris) a bučiarik malý (Ixobrychus minutus). Nejvzácnější je šašinarik tenkozobý (Lusciniola melanopogon), který zde dosahuje nejsevernější místo svého rozšíření. V rezervaci je vstup na území povolen od 1.9. do 31.3. a nejsou povoleny žádné lidské zásahy, které by narušily přírodní podmínky. Jedná se o rezervaci zařazenou do Světového dědictví lidstva.

Kamenínske slaniska - národní přírodní rezervace
Chráněné území od roku 1953 se nachází v katastru obce Kamenín. Na tomto území se nachází jeden ze zbytků solných půd typu slanců se zachovalou původní slanomilnou vegetací. Charakteristické jsou tzv.. slaniskové okna, tj. místa s vyšší koncentrací solí. K nejvýznamnějším druhům rostlin zde patří limonka Gmelinova (Limonium Gmelinii) a kosatec pochybný (Iris urputně). Z dalších rostlin je třeba zmínit gáfrovku roční (Caruphorossma annua) řeřichu prorostlý (Lepidium perfoliatum), Astru solomilnú (Aster tripolium), jitrocel přímořský (Plantago maritima) a Astra tečkovitou (Aster punctatus). Iv této oblasti je zakázán jakýkoliv lidský zásah.

Čenkovská step - národní přírodní rezervace
Chráněné území od roku 1951 se nachází v katastru obce Mužla v Čenkovskom lesním komplexu. Představuje zbytek původní stepi na složených z jednoho píscích s výskytem mnoha druhů flóry a fauny. Mezi nejvýznamnější rostlinné druhy patří chvojník dvojklasá (Ephedra distachva), kosatec písečný (Iris arenaria), kavyľ Ivanov (Stipa Joanna), hřebíček pozdní (Dianthus serotimus), len rakouský (Linum austriacum), alkany barvířská (Alkany tinctoria) a vstavače vojenský ( Orchis militaris). Také jsou zde zakázány jakékoliv lidské zásahy, které by mohly změnit přírodní podmínky.

Čenkovská lesostep - národní přírodní rezervace
Chráněné území od roku 1965 se také nachází v katastru obce Mužla. Zachovalo se zde původní společenství panonské písečné lesostepi mimořádné vědecké hodnoty. Pro toto území je charakteristické topolové - jalovcové společenství (Junipero-populetum). Roste zde jalovec obecný (Juniperus communis), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dřišťál obecný (Berbiris vulgaris), topol bílý (Populus alba) a topol šedý (Populus canescens). V bylinném podrostu převažují trávy jako lipnice luční (Poapratensis angustifolia), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), kostřava žlábku (Festuca Šulce) a Mrvica lesní (Brachypodium silvaticum). V oblasti jsou jakékoliv formy lidských zásahů zakázáno.

Vršek - přírodní rezervace
Chráněné území od roku 1965 se nachází v katastru obce Štúrovo - Nána.Zachovalo se zde původní společenství xerotermofilnej fauny a flóry. Z brouků se zde vyskytuje Ditomus clypeatus, z hmyzu k nejvýznamnějším patří Licinus cassideus, Podonta nigrita, Henicopus pilosus. Z plazů se zde vyskytuje chráněná ještěrka zelená (Lacerta viridis), chráněný zmijovec hladký (Coronella austriaca), z ptáků chráněný včelárik zlatý (Merops apiaster) a strakoš červenohlavý (LANius senátor). Mezi chráněné druhy rostlin patří mandle nízká (Amygdatus nana), sinokvet měkký (Jurinea mollis), barvínek bylinný (Vrnica pannonica) a proskurník bledý (Althaea pallida). V oblasti jsou všechny formy lidského zásahu zakázáno.

Kováčovských kopců - jih - národní přírodní rezervace
Chráněné území zřízené v roce 1966 se nachází v katastrech obcí Kamenica nad Hronom a Chľaba v lesním komplexu Burda. Skrývá mnoho geomorfných prvků.Vyskytují se zde skalní zdi, Šútovo kužely, věže a skalní laviny. Specifické přírodní podmínky na jižních svazích pohoří způsobily, že na těchto místech (jako na jediném místě Slovenska) se nachází mnoho mimořádných rostlinných druhů. Jsou zde i takové druhy rostlin, které se jinde nacházejí jen sporadicky. Jsou to zákonem chráněné - jasan Mannová (Fraxinus ornus), láčkovci stromovitý (Colutea arborescens), svída dřín (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis) a barvínek bylinný (Vrnica herbacea). Ze živočichů zmíníme krátkonožku Panonské (Ablepharus pannonicus), hada horního (Elaphe longissima), Ještěrku zdí (Lacerta Murali), výrika obecného (Otus scops), skaliara pestrého (Monticone saxaticis) a zedníček skalní (Tichodroma muraria). Na území jsou zakázány lidské činnosti, které by mohly změnit nebo ohrozit přírodní podmínky.

Kováčovských kopců - sever - národní přírodní rezervace
Chráněné území od roku 1966 se nachází v katastru obce Lela a Chľaba v lesním komplexu Burda. Nacházíme zde lesní společenstva dubové a dubovo - bukové.Lesní porosty se zachovalou dřevinné skladbě poskytují možnost studia vývoje lesů v Podunajské nížině. Většinu území této lokality pokrývají smíšené původní dřeviny, zbytky původních lesů a proto jsou předmětem ochrany.

Žitavský luh - přírodní rezervace
Chráněné území od roku 1980 se nachází v katastru obcí Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou. Na území se ochraňuje vodní a lužní ptactvo, slouží k vědecko-výzkumné a naučné cíle. V těchto oblastech je proto zakázáno odvodňování, kácení a poškozování stromů a křovin, zakládání ohně, pastva dobytka, sekání, výstavba a chemizace.

Černá voda - přírodní rezervace
Chráněný přírodní výtvor od roku 1976 tvoří úsek starého koryta řeky Nitry, odříznutý od hlavního toku při regulaci. Nachází se v katastrech obcí Šurany, Úľany nad Žitavou a Kostolná Sek. Křižuje cestu a železniční trať mezi Šurany a Úľany nad Žitavou. Vyvinuli se tu formy vegetace stojatých vod na vodní hladině aiv podobě ponořených společenství zakořeněných na dně. Vyskytuje se zde druh částečně chráněný zákonem - stulík žlutý (Nuphar lutea). Tato lokalita patří mezi vzácné zbytky vegetace mrtvých ramen v Podunajské rovině.

Bíňanský sprašový profil - přírodní památka
Chráněný přírodní výtvor od roku 1976 tvoří sprašová stěna a břeh Hronu s 50m širokým pásem polí. Nachází se v katastru obce Bína na pravém břehu Hronu při hranici v okrese Levice. Je zde bohatý výskyt hnízdních děr brehule obecné (Riparia riparia) a včelárika zlatého (Merops apiaster), oba druhy jsou zákonem chráněny.

Dub ve Velkém Háji - chráněný strom
Jde o dub letní (Quercus robur), který roste ve Velkém Háji (Berek) při lesovni v katastrálním území Nové Zámky. Strom je mimořádného vzrůstu a věku. Obvod kmene je 460cm, výška 30m a věk asi 200 let. V této lokalitě je více mimořádně velkých dubů, z nichž 3 jsou chráněny a 10 dalších je navržených na ochranu.

Torozlín - přírodní rezervace
Jde o povodňové rameno řeky Nitry v katastru obce Komjatice, tzv.. Kněžská jáma. Je to jediné místo regionu, kde se nachází chráněný živočich - želva bahenní (Emys orbicularis). Vyskytuje se tu typická bahenní vegetace s mnoha vzácnými druhy rostlin.

Kamence - přírodní rezervace
Území zabírá lesní porosty na hlavním hřebenu Ipeľskej pahorkatiny na hranici katastrů obcí Salka a Kamenín.

Vrch Dank - navrhovaná přírodní rezervace
Patří sem jižní část Modrého vrchu v katastru obce Štúrovo - Nána jihovýchodně od Modrého Majera. Vyskytují se zde chráněné druhy rostlin a živočichů, které jsou srovnatelné s druhy v nejteplejších částech Slovenska.
   

REKREACE A TURISTIKA

Okolí Nových Zámků také poskytuje nepřeberné množství zajímavostí a možnosti k aktivnímu odpočinku.

Štúrovo
První zmínky o osadě, při níž ležel důležitý brod přes Dunaj, pocházejí z 11. století.Dnes je však Štúrovo známé zejména jako železniční a říční přechod do Maďarské republiky. Jsou zde známé Juhoslovenská celulózky a papírny - jedna z nejmodernějších továren svého druhu ve střední Evropě. Štúrovo je jen na skok od tisíciletého Ostřihomi, kde je soustředěno množství historických památek našich jižních sousedů. Turisty převáží přes Dunaj za několik minut, včetně automobilů, kompa. Návštěvníky však nejvíce přitahuje areál termálního koupaliště Vadaš.Rekreanti zde mají k dispozici 22-hektarové prostranství s krásným panoramatem, kterou tvoří Kováčovských a Pilišské vrchy a kopule Ostrihomské baziliky, která je jakoby na dosah ruky. V provozu jsou 4 bazény. V malém jezeře je možnost rybolovu. Rekreanti zde mají k dispozici sportovní hřiště a zařízení, včetně tenisových dvorců, půjčovnu kol, člunů a jiných sportovních potřeb.

Podhájska
Na půli cesty mezi Novými Zámky a Lvice se nachází obec Podhájska. Vznikla v roce 1960 spojením dvou obcí Belek a Svätuša. Nachází se zde 13-hektarový areál termálního koupaliště, jehož voda má příznivé účinky na regeneraci organismu. Vydatnost pramene je 50 l za sekundu 80 ° C teplé vody při tlaku 4-7 atmosfér - to jsou parametry, které nemá žádný jiný termální pramen na celém Slovensku. Koupaliště využívají návštěvníci po celý rok, protože pára, stoupající z bazénu, chrání tělo v každém ročním období. K dispozici návštěvníkům jsou bazény, hřiště, restaurace, občerstvení, pro malé návštěvníky dětské koupaliště, pískoviště a prolézačky.

Palárikovo
Obec se nachází západně od Nových Zámků. Nachází se zde původně barokní zámeček z 18. století, později přestavěný v klasicistním slohu, který má vysokou umělecko-historickou hodnotu. Interiér je zařízen v mysliveckém stylu. V anglickém parku rostou vzácné dřeviny. Kromě tohoto skvostu je Palárikovo v celé střední Evropě známé rozsáhlou asi 3000 hektarovém bažantnicí.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Počet hlasů: 0

 

 


Ebook - vouchery pro karavany a stany

 

https://www.kempy-chaty.cz/sites/default/files/novinky/kempy_a_turistika_-_facebook2.jpg

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI