Treking.cz - tất cả về núi và ngoài trời

Thực tế mỗi ngày họ mang đến rất nhiều bài viết về trekking, đi leo núi, nhưng cũng có những chuyến đi bộ và đi xe đạp không có tiếng tăm từ "xưởng" của chúng tôi hoặc từ các tác giả bên ngoài. Họ liên tục bổ sung cho cơ sở dữ liệu của nhà gỗ trên núi và nơi trú ẩn của khách du lịch hoặc bouds phù hợp cho việc sinh đôi. Phần lớn nhất của nội dung được dành riêng cho vùng núi Séc và Slovakia, nhưng họ không quên phần còn lại của Carpathian, dãy Alps, dãy Hy Mã Lạp Sơn, dãy núi Siberia và các vùng núi khác trên thế giới.

 

Treking.cz

 


Tất cả các đối tác