katalog ubytování

Obchodní podmínky portálu 
Kempy-chaty.cz

Obchodní podmínky

1.    Souhlas s podmínkami:
Vstupem na portál Kempy-chaty.cz a využíváním jeho služeb souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání. Zavazujete se je dodržovat a jste jimi vázáni.

2. Povinnosti ubytovatele:

  • Ubytovatel se zavazuje poskytovat ubytování přesně v souladu s informacemi uvedenými v prezentaci ubytovacího objektu.
  • Ubytovatel musí udržovat informace o objektu aktuální a včas informovat návštěvníky o změnách a okolnostech ovlivňujících poskytované služby.

3.    Affiliate partneři:
Portál Kempy-chaty.cz je oprávněn využívat data pro prezentaci na základě smlouvy pro jako Affiliate partner a to včetně obsahu i fotek a to na základě smlouvy, kterou autorizoval provozovatel s platformou (např. Previo, Booking apd.)

4. Podmínky a možnosti prezentace

Provozovatelé Kempy-chaty.cz si vyhrazují právo odmítnout objednávku prezentace od provozovatelů areálů a objektů za podmínek jako jsou nastavené v ceníku, pokud je to v rozporu se zájmy jiných partnerství, které již byly navázány, zejména pokud se jedná o již existujícího partnera ze sítě affiliate.

5.    Ukončení spolupráce:

  • Ubytovatel může spolupráci s portálem ukončit pouze na konci předplaceného období. Provozovateli nevzniká automaticky nárok na prodloužení prezentace na další rok.
  • Provozovateli nevzniká nárok na získání stejné ceny při prodloužení prezentace na další rok. Cena se řídí aktuálním ceníkem, pokud není řečeno jinak (viz bod 4)
  • Portál Kempy-chaty.cz může spolupráci s ubytovatelem ukončit zejména v případě porušení povinností ubytovatele.

5.    Duplicitní platby a garance vrácení peněz:

  • Při duplicitní platbě se prezentace automaticky prodlužuje.
  • Provozovatel musí podat žádost o vrácení duplicitní platby emailem.
  • Poplatek za vrácení duplicitní platby spojený s administrativou je 750 Kč.

6.    Ochranné známky a loga:
Společnost Kempy-chaty.cz si vyhrazuje právo používat fotografie a jiné materiály ubytovatelů se kterými uzavřel spolupráci pro marketingové účely na dobu neurčitou. Majitel obsahu nemá právo žádat stažení obsahu, pokud obsah vznikl po dobu existující spolupráce. Pod obsahem se rozumí materiály, které byly zapracované do článků.