E-book - kempingová karta | KEMPY-CHATY.CZ

Ochrana osobních údajů a cookies

Všeobecné podmínky užití (NEWSLETTER – odebíraní obsahu)

 

Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Tato pravidla ochrany osobních údajů jsme vypracovali, abychom Vám poskytli informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, když komunikujete s našimi odborníky, navštívíte ubytovací portál www.Kempy-chaty.cz z počítače, tabletu nebo mobilního zařízení, vytvoříte si u nás objednávku různých služeb nebo uskutečníte rezervaci, poptávku, dotaz na ubytování ve vybraném ubytování. Osobní údaje jsou informace vztahující se na fyzickou osobu, jejíž totožnost je známa nebo se dá zjistit.


Kategorie osobních údajů návštěvníků zpracovávány Kempy-chaty.cz

 

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Kempy-chaty.cz zpracovává Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, případně fakturační adresu pro účely doručování důležitých informací týkajících se vámi objednaných služeb / produktů, podpůrnou komunikaci ve fázi spolupráce či informační články a další obsah odpovídajíci turistickému portálu Kempy-chaty.cz.

Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla na tyto účely je oprávněný zájem Kempy-chaty.cz poskytovat vám důležité informace o vámi objednaných službách / produktech.

Kempy-chaty.cz zpracovává vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení i při přidání recenze, komentáře k ubytovacím zařízením, článkům a turistickým cílum. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem poskytnout vám i dalším zákazníkům, kvalitní a ověřené služby.

Pokud udělíte souhlas s doručováním marketingových informací a newsletteru od nás, tak Kempy-chaty.cz zpracuje vaši e-mailovou adresu pro účely odesílání marketingových informací a newsletteru o různých produktech / službách nabízených prostřednictvím portálu Kempy-chaty.cz. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy pro tento účel je váš souhlas. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu na zrušení odběru ve spodní části našich marketingových e-mailů, nebo kontaktováním na email adrese info@kempy-chaty.cz.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory a na sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací pro tyto účely je oprávněný zájem Kempy-chaty.cz poskytnout vám kvalitní zákaznickou podporu.


SEZNAM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE O SPOLUPPRÁCI S PORTÁLEM KEMPY-CHATY.CZ

Pokud máte zájem pracovat / spolupracovat s Kempy-chaty.cz, tak kompletní informace o obchodních podmínkách naleznete zde: https://www.kempy.0t.cz/obchodni-podminky


Soubory cookie a podobné technologie a Webové lokality

S pomocí poskytovatelů analytických služeb v pozici třetích stran při Vaší návštěvě naší lokality shromažďujeme určité informace, které nám pomáhají analyzovat, jak vy a jiní návštěvníci procházíte po webu www.kempy-chaty.cz, a kompilovat kombinované statistiky o používání webu a míře odezev. Mezi tyto informace patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas Vašeho požadavku, časy Vašich návštěv, zobrazení stránek a prvky stránek (např. odkazy), na které kliknete. Na našich webech nebo v e-mailových zprávách smíme používat soubory cookie, pixelové značky, webovou signalizaci, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné nástroje, které nám pomáhají uvedené informace shromažďovat a analyzovat. Tyto informace využíváme k poskytování lepšího a relevantnějšího obsahu na naší lokalitě, na měření efektivity našich reklam, k identifikaci a opravu problémů a zlepšení celkového dojmu z naší lokality. Na poskytování online reklamy v našem jménu můžeme využívat i služby třetí strany - jednoho nebo více poskytovatelů služeb. Mohou využívat pixelové značky nebo podobné technologie, aby shromažďovali informace o Vašich návštěvách na lokalitách, a tyto informace použít k odeslání cílení reklamy. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány pomocí těchto technologií, ve většině prohlížečů existuje jednoduchý postup, jak mnohé z těchto technologií automaticky odmítat, případně Vám může prohlížeč nabízet možnost výběru, zda je chcete odmítnout nebo přijmout. Pokud máte pobyt v Evropské unii nebo v jiné jurisdikci, v níž máme povinnost vyžádat si váš souhlas s používáním souborů cookie na našich webech, budete mít možnost spravovat své předvolby týkající se souborů cookie na příslušných webech. Některé konkrétní soubory cookie jsou však nezbytné pro základní fungování webů, a proto tyto soubory cookie nemůžete zakázat.

Analitické služby

   Google: Google Analytics, AdWords, Adsense, AD manager se používá ke sledování statistik o lokalitě a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webech a informacích o zařízeních, které se připojují na danou webovou stránku. Také používáme nástroj Google Search Console na pomoc při pochopení, jak návštěvníci najdou naše webové stránky, a vylepšení optimalizace našeho vyhledávače. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vašich údajů službou Google Analytics.
   Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globální anonymní údaje o reklamních spotech, kolik lidí daný obsah vidělo, kliklo na něj atd. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vašich údajů službou Facebook AdReporting.
 


Sociální sítě

Sociální sítě v pozici třetích stran, které poskytují interaktivní zásuvné moduly nebo funkce sociálních sítí (např. umožňují připojit se ke službě Facebook nebo Google k vyhledání přátel nebo přidávají propojení, například označení "Líbí se mi to" pro stránky) na webech www.kempy-chaty.cz a profilech Kempy-chaty.cz na sociálních sítích mohou používat soubory cookie nebo jiné metody (např. webové signály) na shromažďování informací o Vašem používání našich webů a aplikací. Používání těchto údajů třetí stranou závisí od pravidel ochrany osobních údajů dostupných na webové stránce dané sociální sítě, které byste si měli důkladně prostudovat. Takové třetí strany mohou používat soubory cookie nebo jiné způsoby sledování pro vlastní účely a spojením informací o Vašem používání našich stránek s jakýmikoliv osobními informacemi, které o Vás shromáždili. Můžeme také získávat analytické informace ze sociálních sítí, které nám pomáhají měřit efektivnost našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (např. imprese a kliknutí). Používá se k odesílání dat do služby Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.


Aktualizace zásad a pravidel ochrany osobních údajů

V souvislosti s přidáváním nových služeb a produktů, zlepšováním naší současné nabídky a změnami technologií a zákonů můžeme tato pravidla ochrany osobních údajů průběžně měnit. Veškeré změny nabudou účinnosti v okamžiku zveřejnění revidovaných pravidel ochrany osobních údajů.


Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení vašeho souhlasu, dokud budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů se vaše osobní údaje zlikvidují. Níže v části "Vaše práva" je popsáno Vaše právo na vymazání dat.


Odpovědná osoba ochrany údajů

Odpovědnou osobou pro ochranu Vašich osobních údajů je určen Marek Mišutka a Michaela Hanáková, na které se můžete obrátit mailem na info@kempy-chaty.cz. Pokud jste s naší odpovědí nebyly spokojený a domníváte se, že zpracováváme Vaše osobní údaje nesprávné, obraťte se prosím na kontrolní orgán Úřad pro ochranu osobních údajů na webovém sídle https://uoou.gov.cz/.


Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od Kempy-chaty.cz přístup ke svým osobním údajům, a dále uplatnit své následující práva:

 • zjistit, zda Kempy-chaty.cz Vaše osobní údaje zpracovává a pokud ano, jaké jsou to osobní údaje a důvod jejich zpracování,
  právo na opravu osobních údajů - tímto způsobem máte možnost opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné informace, které o Vás vedeme,
  právo na vymazání osobních údajů - umožňuje požádat nás o odstranění osobních údajů, pokud není důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávali,
  právo na přenositelnost údajů - máte možnost přenést Vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z Kempy-chaty.cz k jinému subjektu pokud je to technicky možné,
  právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů - můžete nás na určitý čas požádat o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali jejich přesnost nebo důvod k jejich zpracování,
  právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů - máte právo namítat, když jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě. Dále také můžete namítat, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účel přímého marketingu, včetně zpochybnění skutečností, že se na Vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování,
  právo odvolat souhlas - pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
  právo podat stížnost na dozorčí orgán - kontrolním orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souhlase s účinnou legislativou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od úřadu pro ochranu osobních údajů, Marek Mišutka / provozovatel, IČO 88037533.