TOPlist

Kam za památkami - zkušenosti a doporučení

Památky - tipy a zkušenosti

O kostelu svaté Rozálie - Výlety a ubytování v okolí

Kaple, kostel svaté Rozálie se nachází v obci Borovany, zhruba 3km od obce Nepomuk. Kaple byla postavena na počátku 18. století jako poděkování za záchranu obyvatel před morovou epidemií. Jedná se o malou, barokní stavbu s oválným půdorysem a zvonovitou střechou. Na vrcholu střechy se nachází kovový kříž. V hlavním oltáři se nachází socha sv. Rozálie, patronky proti nákazám a moru.

Zámek v Duchcově - Výlety a ubytování v okolí

Zámek v Duchcově stojí přímo na náměstí Republiky. Duchcovský zámek dal v 17. století postavit Jan Bedřich z Valdštejna na místě staršího renesančního Lobkovického sídla. Zásadní úprava barokního zámeckého areálu však proběhla až v 19. století, kdy zámek získal současný klasicistní vzhled. Na zámku pobýval světově proslulý dobrodruh a milovník žen Giacomo Casanova.

Hrad Házmburk - Výlety a ubytování v okolí

Hrad Házmburk stojí na čedičovém kopci nad městečkem Libochovicemi. Hrad má svou nezaměnitelnou siluetu s Černou a Bílou věží a bývá nazýván králem Českého středohoří. Byl postavený ve 13. století jako královský hrad a původně nesl české jméno Klapý. V roce 1335 jej získal do svého vlastnictví šlechtický rod Zajíců z Valdeka.

Zámek v Libochovicích - Výlety a ubytování

Libochovický zámek stojí na místě starší gotické tvrze, která byla přestavěna na renesanční zámek. Dnešní barokní podobu dostal zámek po přestavbě z konce 17. století. Z původní tvrze se zachovalo gotické zdivo kaple při severním křídle zámku. Barokní salla terrena ve východním průčelí zámku je zase zdobena reliéfy mořských oblud.

O zámku Krásný Dvůr - Výlety a ubytování

Zámek Krásný Dvůr najdete v severovýchodních Čechách, přibližně 2 km od městečka Pobořan. Barokní zámek byl přestavěn ze středověké tvrze. Mezi nejkrásnější zámecké prostory patří Vstupní salon, Zelený empírový salon, Dámská ložnice, Empírový salon, Panský salon, Holandský salon a Velká jídelna. Na stěnách zámeckých komnat jsou tapety s květinovým vzorem a tapety různých barev.

Zámek v Klášterci nad Ohří - Výlety a ubytování

Ve středověku stával v městečku Panský dvůr, který byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Zámek byl poté přestavěn barokně, klasicistně a v polovině 19. století získal svou dnešní novogotickou podobu. Na zámku je Muzeum porcelánu, a proto bývá někdy zámek nazýván královstvím porcelánu. Je zde největší sbírka českého porcelánu na světě, čítající okolo šesti tisíc kusů.

O zámku Bečov nad Teplou - Výlety a ubytování

Ve 14. století nechali páni z Oseka na ostrohu nad říčkou Teplou postavit gotický hrad. V 16. století se v okolí městečka Bečova nad Teplou těžil cín, což přineslo městu a kraji nebývalý hospodářský rozvoj. V této době byl taky zveleben a rozšířen bečovský hrad a byl zde postaven renesanční palác. Za třicetileté války byl hrad dobyt a vypleněn Švédy a postupně ztratil funkci panského sídla.

O hradu Seeberg - Výlety a ubytování v okolí

Německé pojmenování hradu Seeberg napovídá, že v jeho blízkosti bývalo dnes již zcela zaniklé jezero. Německé slovo See totiž znamená jezero. České jméno hradu Ostroh je odvozeno od skalnatého ostrohu, na kterém byl hrad postaven. Skalnatý ostroh je ze tří stran obtékán Slatinným potokem. Románský hrad byl založen okolo roku 1200. Když český král Přemysl Otakar II.

O zámku Kynžvart - Výlety a ubytování v okolí

Původně barokní zámek byl v první polovině 19. století empírově přestavěn a rozšířen pro rakouského kancléře, knížete Klementa Václava Metternicha. Zámek je ojedinělou ukázkou venkovského, reprezentativního, šlechtického sídla ve stylu Vídeňského empíru. Kníže Metternich na zámku přijímal významné návštěvy. Na zámek zavítal například ruský car Alexandr I., car Mikuláš I. nebo básník J. W.

O hradu Loket - Výlety a ubytování v okolí

Původně románský hrad z konce 12. století byl později goticky přestavěn. Tento královský hrad byl významnou hraniční pevností středověké kolonizace a hospodářského rozvoje. Hrad sloužil rovněž k ochraně obchodní stezky z Prahy do Německa. Mnoho výsad mu potvrdil císař Karel IV., který na hradě často pobýval. Podle pověsti objevil císař Karel IV.

O Chodském hradu - Výlety a ubytování v okolí

Jen kousek od náměstí Míru se nachází Chodské náměstí. Na tomto náměstí stojí Chodský hrad s válcovou věží. Hrad byl od samého počátku určen jako sídlo královských purkrabí, kteří odtud spravovali záležitosti Chodů – svobodných sedláků střežících hraniční pomezí. Dnes je hrad sídlem Muzea Chodska.

Manětín Západních Čech - Výlety a ubytování

Manětín je půvabné městečko ležící na severním Plzeňsku. Místo bylo již osídleno ve 12. století a ze zdejší osady se postupně vyvinulo městečko. V roce 1712 postihl město ničivý požár, při kterém lehla popelem většina měšťanských domů, zámek i kostel.

Hrad Prácheň a hrad Rábí - Výlety a ubytování

Když jste si dosytnosti užili vodních radovánek a atrakcí, můžete si ještě udělat výlet ke dvěma hradům. Hrad Prácheň se nachází jen asi 3 km jižně odHoražďovic a hrad Rábí přibližně 8 km jihozápadně od tohoto města. Hrad Prácheň stojí na zalesněném kopci Prácheň 503 m. n. m. nad řekou Otavou. Pokud se chcete na hrad vydat pěšky z Horažďovic, je to asi 3 km po zeleně značené turistické trase.

Zámek a město Horažďovice - Výlety a ubytování

Město Horažďovice leží na řece Otavě, na které se ve středověku rýžovalo zlato. Zvláštnosti města byly perlorodky, chované v rameni řeky Otavy, zvaném Mlýnská stoka. Perlorodky byly v Otavě loveny již v 15. a 16. století, jejich ekonomický chov pak začal v roce 1775.

O vodním hradu Švihov - Výlety a ubytování

Švihov je dobře zachovalý pozdně gotický nížinný hrad, který patří k našim nejvýznamnějším vodním hradům. Na místě původní vodní tvrze nechal koncem 15. století Půta Švihovský z Rýzmberka postavit vodní hrad, který byl důkladně opevněn. Ve druhé polovině 16. století však hrad začal ztrácet na významu a to nejenom jako vojenská pevnost, ale i jako stálé panské sídlo.

O Kolomazné peci - Výlety a ubytování v okolí

Kolomazné, nebo jinak řečeno dehtářské pece byly v minulosti hodně rozšířeným efektivním zařízením na výrobu univerzálně užitečných produktů. Kolomazné pece se obvykle vyskytovali na okrajích větších lesních celků a měst. Zdejší kolomazná pec pochází asi z poloviny 18. století a je rozhodně nejvíce zachovalou pecí svého druhu v Česku.

O hradu Velhartice - Výlety a ubytování v okolí

Hrad Velhartice stojí na skalnatém ostrohu nad říčkou Ostružnou. Hrad nechali postavit počátkem 14. století Buškové z Velhartic. Oni totiž byli dva, Bušek st. a Bušek ml., jeden otec a druhý syn. Oba Buškové patřili mezi oblíbence císaře Karla IV. Bušek st. byl panovníkův komorník a Bušek ml. byl královský hofmistr a později maršálek. Právě Bušek ml.

Ze zámku Nebílovy na zámek Kozel - Výlety a ubytování v okolí

 V malé obci Nebílovy, na jižním Plzeňsku, stojí v Čechách ojedinělý barokní, zámecký komplex. Barokní zámek Nebílovy byl postaven počátkem 18. století. Tvoří jej dva proti sobě situované zámky, které bývaly po stranách spojeny arkádovými galeriemi. Vstupní trakt předního zámku je zdůrazněn věží s barokní bání. Koncem 18.

Stránky