Prírodný areál a kemp Vodného mlyna v Kolárove

Výraznou dominantou areálu je most pre peších - Malý Dunaj. Táto celodrevená konštrukcia bola postavená v roku 1992 na základe výpovedí pamätníkov pôvodného mosta, zničeného v polovici 20. storočia tiahnucimi ľadovými kryhami. Piliere pôvodného mosta sú v letnom období, pri nízkej hladine ramena, viditeľné dodnes. Nový most bol dvakrát prestavaný (v rokoch 1997 a 2000) – predĺžený na terajších 86 m a zastrešený kvôli ochrane proti negatívnym dopadom súčasných klimatických zmien. Vďaka tomu sa stal most atrakciou s celoeurópskym charakterom.

Pri vstupe do areálu je k zhliadnutiu malé technické múzeum. Skvostom medzi exponátmi je stroj na pohon transmisie, s prevodom na pletacie stroje na výrobu sietí. Stroj bol do Kolárova privezený okolo roku 1913 – 14, do Kohnovej výrobne sietí, ktorá existovala s ručnou prevádzkou už od 19. storočia. Spustením strojovej výroby sa takto zaradila kolárovská výrobňa sietí medzi prvé vo svete. Rybárske siete sa začiatkom 20. storočia vyvážali z Kolárova do takmer 30–tich krajín sveta, vrátane Kanady a Japonska.
Stroj sa podarilo takmer po 50–tich rokoch opäť sfunkčniť, čo sa aj využíva pri niektorých slávnostných príležitostiach.

Pozornosti návštevníkov neunikne ani klasická pec, postavená v roku 2004. Pec bola v auguste 2004 vysvätená predstaviteľmi troch cirkví a požehnanie dostala aj od pekárskeho cechu, na základe čoho sa vytvoril priestor na usporiadanie slávností Dňa nového chleba.
V blízkosti pece je postavený sedliacky dom, pôvodne dom rodiny Némethových z roku 1856, ktorý pochádza z Čalovca (obec neďaleko Kolárova). Je najvýraznejším reprezentantom staviteľstva na južnom Slovensku. Stavebný základ tvoria stĺpy z tvrdého dreva zasadené do zeme, vyplietané vŕbovým prútím. Výpletová konštrukcia bola napokon obhádzaná z obidvoch strán hlineno-ílovitou zmesou s prímesou pliev. Strešné krytiny tvorili najčastejšie trstina alebo ražná slama. Táto technológia sa využívala minimálne už od 5. – 6. storočia a pretrvala až do 20. storočia. Boli to jediné stavby, ktoré dokázali odolať častým povodniam na tomto území. Pevná výpletová konštrukcia dokázala odolať aj povodňovým vodám. Jediná škoda bola spôsobovaná vyplavením spodnej omietky, ktorá sa všade po ústupe povodní jednoducho a rýchlo opravila.

K areálu patrí aj priestor na stanovanie a ubytovanie v bungalovoch „kemping Mlyn“ aj s potrebnými sociálnymi zariadeniami.

Srdcia detských návštevníkov potešia dve detské ihriská v prednej a zadnej časti areálu, kde sa nachádza aj novozaložená „Farma Vodný mlyn – 133046“ s milými domácimi hospodárskymi zvieratkami. V roku 2008 sa môžu návštevníci tešiť na nových obyvateľov farmy.

Návštevníci areálu sa môžu občerstviť v objekte „Krčma u mlyna“, kde sa nachádza aj galéria s vystavenými fotografiami, ktoré zachytávajú život a obraz nášho mesta do polovice 20. storočia.

Zastrešené javisko je miestom konania širokého spektra kultúrnych podujatí. Pri nepriazni počasia je možné sledovať dianie na javisku spod zastrešených altánkov.